Tjänster

Rebecca Svensson föreläser
Rebecca håller föreläsning

Föreläsningar & Utbildningar

I mina föreläsningar riktade till familjehem föreläser jag om hur det är att växa upp i familjehem, och vilken skillnad familjehemmen gjort i mitt liv. I föreläsningar riktade till yrkesverksamma föreläser jag bland annat om hur det är att växa upp med socialtjänsten som en extra förälder, hur det är att läsa sin dokumentation och hur vi i socialtjänsten kan bli bättre på att möta dessa barn.

Rebecca

Konsult

Är er verksamhet i behov av konsult?

Tidningar och böcker

Aktuellt

Mer information kommer snart.