Föreläsningar & Utbildningar

Rebecca Svensson föreläser

Föreläsningar

En uppskattad föreläsare som delar med sig av sina erfarenheter

I mina föreläsningar riktade till familjehem föreläser jag om hur det är att växa upp i familjehem, och vilken skillnad familjehemmen gjort i mitt liv.

I föreläsningar riktade till yrkesverksamma föreläser jag om hur det är att växa upp med socialtjänsten som en extra förälder, hur det är att läsa sin dokumentation och hur vi i socialtjänsten kan bli bättre på att möta dessa barn.

Rebecca under en föreläsning

Utbildningar

Anpassade för privat & offentlig sektor

Jag håller utbildningar inom både privat och offentig sektor med teman som;

Utbildningarna anpassas efter ert behov.

  • Levande barnperspektiv i social dokumenation
  • Hur skriver vi bra orosanmälningar?
  • Risk- och skydd i utredning och dokumentation
Tidningar och böcker