Föreläsningar & Utbildningar

Rebecca Svensson föreläser

Föreläsningar

En uppskattad föreläsare som delar med sig av sina erfarenheter

I mina föreläsningar riktade till familjehem tar jag med publiken på en resa genom min uppväxt med hjälp av bilder och utklipp från min dokumentation. Jag pratar om hur det är att växa upp i familjehem, att komma som nytt barn, anpassa sig till nya regler och hantera sig till de känslor som dyker. Jag lyfter ämnen så som umgänge, att vara anknytningsskadad och berättar om både bra och mindre bra exempel kring hur familjehemmen jag bott hos bemött mig. Innan föreläsningen är slut är ändå målet att familjehemmen ska känna sig lyfta, att fått verktyg och insikt i vilken skillnad de kan göra i ett barns liv.

I föreläsningarna riktade till yrkesverksamma inleder jag på liknande vis, men med fokus kring hur det är att växa upp med socialtjänsten som en extra förälder. Hur är det att läsa sin dokumentation och hur vi i socialtjänsten kan bli bättre på att dokumentera, samtala och möta dessa barn. Och hur kan vi göra dem delaktiga?

Rebecca under en föreläsning

Utbildningar

Anpassade för privat & offentlig sektor

Jag håller utbildningar inom både privat och offentig sektor med teman som;

Utbildningarna anpassas efter ert behov.

  • Levande barnperspektiv i social dokumenation
  • Hur skriver vi bra orosanmälningar?
  • Risk- och skydd i utredning och dokumentation
Tidningar och böcker