Om mig

Rebecca Svensson föreläser

Vem är jag?

Första gången jag placerades, var jag tre år och jag lämnade mitt sista familjehem när jag fyllde 18 år. Det fanns luckor från min uppväxt och motsägelser kring vad jag mindes och vad vuxna i min omgivning berättade. Därför begärde jag som 18-åring ut min dokumentation från socialtjänsten. Samtidigt som det gav mig vissa svar och var en bit i det pussel jag började lägga, väcktes det även fler frågor som behövde besvaras.

Sedan 2017 har jag föreläst om erfarenheter från min egen uppväxt i med utgångspunkt i mina yrkeskunskaper som socionom. Målet är att öka förståelsen för hur barn i kontakt med socialtjänsten kan tänka, känns och hantera sin situation. Att vi som arbetar med dem ska få en bättre förståelse och ett barnperspektiv, hela vägen. I såväl dokumentation som utredningsförfarande. Men framför allt i samtalet med barnet.

Rebecca Svensson skriver på en laptop