Konsulttjänster

Rebecca Svensson föreläser

Är er verksamhet i behov av konsult?

Jag tar uppdrag som

  • Barnavårdsutredare
  • Utredare vuxen/missbruk
  • Förste socionom
  • Enhetschef barn och familj
  • Genomlysning av organisation ( Barn och unga/ familj)

Utöver konsultuppdrag tar jag även uppdrag i form av enskilda barnavårdsutredningar.

Jag är BBIC-utbildare och SAVRY-utredare och som utbildad socionom har jag många års erfarenhet av barnavårdsutredningar inom socialtjänsten. Utöver myndighetsutövning inom barn-och unga har jag även erfarenhet av myndighetsutredning inom vuxen/missbruk.

Jag har även arbetat som enhetschef inom Barn-och familj där jag haft ansvar för hela kedjan. Mottag till familjehemsvård. Kommunen hade ingen förste, så även detta ingick i min roll. Har erfarenhet av både LVU samt LVM och har företrätt i förhandlingar.

Rebecca