Konsult

Rebecca Svensson föreläser

Är er verksamhet i behov av konsult?

Jag är utbildad socionom, BBIC-utbildare och SAVRY-utredare. Jag har erfarenhet av myndighetsutövning inom barn-och unga men även vuxen/missbruk. Har erfarenhet av både LVU samt LVM och har företrätt i förhandlingar.

Utöver konsultuppdrag tar jag även uppdrag i form av enskilda barnavårdsutredningar.

Rebecca